Pretraživanje...
Moj račun
0
0
U korpi(0)
Dostava: Besplatna
Sveukupno: 0,00 €
Pregled korpe
Besplatna dostava za narudžbe iznad 71 €
Obuca UNO 1 Danilovgrad Baja Sekulića 10
81410 Danilovgrad, Crna Gora

+382 67 246 947

[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21h

Obuća UNO 2 Nikšić Njegoševa 6,
81400 Nikšić, Crna Gora

+382 67 246 947

[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21:30h

Obuća UNO 3 Nikšić Trg Slobode 17
81400 Nikšić, Crna Gora

+382 67 246 948

[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21:30h

Obuća UNO 4 NIKŠIĆ Serdara Šćepana bb,
81400, Nikšić, Crna Gora

+382 67 246 942

[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21:30h

Obuća UNO Premium Nikšić Njegoševa 11,
81400, Nikšić, Crna Gora

+382 67 073 888

[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21:30h

Obuca Uno 5 Herceg Novi Njegoševa 58,
85340 Herceg Novi, Crna Gora

+382 67 246 937

[email protected]

Pon - Sub 8 - 22h

Obuca Uno 7 Budva Mediteranska 21,
85310 Budva, Crna Gora

+382 67 246 941

[email protected]

Pon - Sub 8-22h

Obuca Uno 8 Tivat Trg kulture 7,
85320 Tivat, Crna Gora

+382 67 246 943

[email protected]

Pon - Sub 8-22h

Obuca Uno 9 Bar Bulevar 24 Novembra H-14,
85000 Bar, Crna Gora

+382 67 246 938

[email protected]

Pon - Sub od 8 - 22h

Obuca UNO 11 Igalo Solemar PC
85347 Igalo, Crna Gora

+382 67 246 940

[email protected]

Pon - Sub 8 - 22h

Obuća UNO 12 Bijelo Polje 3. Januar bb
84000, Bijelo Polje, Crna Gora

+382 67 611 299

[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21h

Obuća UNO 14 Kolašin Buda Tomovića bb
81210, Kolašin, Crna Gora

+382 67 614 012

[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21h

Obuća UNO 15 Bijelo Polje Živka Žižića bb
84000, Bijelo Polje, Crna Gora

+382 67 634 927

[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21h

Obuća UNO 17 Mojkovac Njegoševa bb,
84205 Mojkovac, Crna Gora

+382 67 228 417

[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21h

Obuca UNO 18 Podgorica Pera Ćetkovica 51
81110 Podgorica, Crna Gora

+382 67 289 915

[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21:30h

Obuca Uno 19 Cetinje Njegoseva bb, Cetinje

+382  67 236 012

[email protected]

Pon - Sub 8-21h

Obuca UNO 20 Podgorica Bulevar revolucije 20,
81100 Podgorica, Crna Gora

+382 67 204 967

[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21.30h

Obuća UNO 21 Berane Mojsija Zečevića br 24
84300, Berane, Crna Gora

+382 67 784 906

[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21h

Obuca Uno 22 Budva Mainski put 23
85310 Budva, Crna Gora

+382 67 112 356

[email protected]

Pon - Sub 8-22h

Obuca UNO 23 Podgorica Kralja Nikole 25
81210 Podgorica, Crna Gora

+382 67 614 960

[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21:30h

Obuca Uno 24 Podgorica Vasa Raičkovića 9A
81110 Podgorica, Crna Gora

+382 67 203 934

[email protected]

Pon - Sub 8-21:30h

Obuća UNO 25 Podgorica Novaka Miloševa br 12,
81100, podgorica, Crna Gora

+382 67 643 482

[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21:30h

Obuca UNO 26 Narodnih heroja 1
84220 Žabljak, Crna Gora

+382 67 231 118

[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21h

Obuca Uno 27 Tivat 21.novembra bb
85320 Tivat, Crna Gora

+382 67 220 054

[email protected]e

Pon - Sub 8-22h

Obuca UNO 28 Podgorica Blaža Jovanovića 8, TC Bazar
81000 Podgorica, Crna Gora

+382 63 243 526

[email protected]

Pon - Sub od 8- 21h

Obuća UNO 29 Plav Čaršijska bb
84325, Plav, Crna Gora

+382 67 324 245

[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21h

Obuća UNO 31 Rožaje Maršala Tita bb,
84310, Rožaje, Crna Gora

+382 67 240 328

 

Pon - Sub od 8 do 21h

Obuca UNO Podgorica 33 Oktobarske revolucije 84
81110 Podgorica, Crna Gora

+382 67 242 540

uno[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21:30h

Obuca Uno 35 Kotor Njegoševa 1, Škaljari
85330, Kotor , Crna Gora

+382 67 263 166

[email protected]

Pon - Sub 8-22h

Obuca Uno premium 1 Delta City Cetinjski put bb Delta City
81110 Podgorica, Crna Gora

+382 67 319 457

[email protected]

Pon - Sub od 9 do 22h

Obuca UNO 36 Pljevlja Kralja Petra BB
84211 Pljevlja, Crna Gora

+382 67 616 792

[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21h

Obuca Uno 37 Bar IV Crnogorske brigade
84314 Bar, Crna Gora

+382 67 049 800

[email protected]

Pon - Sub 8-22h

OBUCA UNO PREMIUM KOTOR Tabačina 16.
85330 Kotor, Crna Gora

+382 67 628 449

[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21h

Danilovgrad (1)
Obuca UNO 1 Danilovgrad
Baja Sekulića 10
81410 Danilovgrad, Crna Gora

Pon - Sub od 8 do 21h

Nikšić (4)
Obuća UNO 2 Nikšić
Njegoševa 6,
81400 Nikšić, Crna Gora

Pon - Sub od 8 do 21:30h

Obuća UNO 3 Nikšić
Trg Slobode 17
81400 Nikšić, Crna Gora

Pon - Sub od 8 do 21:30h

Obuća UNO 4 NIKŠIĆ
Serdara Šćepana bb,
81400, Nikšić, Crna Gora

Pon - Sub od 8 do 21:30h

Obuća UNO Premium Nikšić
Njegoševa 11,
81400, Nikšić, Crna Gora

Pon - Sub od 8 do 21:30h

Herceg Novi (1)
Obuca Uno 5 Herceg Novi
Njegoševa 58,
85340 Herceg Novi, Crna Gora

Pon - Sub 8 - 22h

Budva (2)
Obuca Uno 7 Budva
Mediteranska 21,
85310 Budva, Crna Gora

Pon - Sub 8-22h

Obuca Uno 22 Budva
Mainski put 23
85310 Budva, Crna Gora

Pon - Sub 8-22h

Tivat (2)
Obuca Uno 8 Tivat
Trg kulture 7,
85320 Tivat, Crna Gora

Pon - Sub 8-22h

Obuca Uno 27 Tivat
21.novembra bb
85320 Tivat, Crna Gora

Pon - Sub 8-22h

Bar (2)
Obuca Uno 9 Bar
Bulevar 24 Novembra H-14,
85000 Bar, Crna Gora

Pon - Sub od 8 - 22h

Obuca Uno 37 Bar
IV Crnogorske brigade
84314 Bar, Crna Gora

Pon - Sub 8-22h

Igalo (1)
Obuca UNO 11 Igalo
Solemar PC
85347 Igalo, Crna Gora

Pon - Sub 8 - 22h

Bijelo Polje (2)
Obuća UNO 12 Bijelo Polje
3. Januar bb
84000, Bijelo Polje, Crna Gora

Pon - Sub od 8 do 21h

Obuća UNO 15 Bijelo Polje
Živka Žižića bb
84000, Bijelo Polje, Crna Gora

Pon - Sub od 8 do 21h

Kolašin (1)
Obuća UNO 14 Kolašin
Buda Tomovića bb
81210, Kolašin, Crna Gora

Pon - Sub od 8 do 21h

Mojkovac (1)
Obuća UNO 17 Mojkovac
Njegoševa bb,
84205 Mojkovac, Crna Gora

Pon - Sub od 8 do 21h

Podgorica (8)
Obuca UNO 18 Podgorica
Pera Ćetkovica 51
81110 Podgorica, Crna Gora

Pon - Sub od 8 do 21:30h

Obuca UNO 20 Podgorica
Bulevar revolucije 20,
81100 Podgorica, Crna Gora

Pon - Sub od 8 do 21.30h

Obuca UNO 23 Podgorica
Kralja Nikole 25
81210 Podgorica, Crna Gora

Pon - Sub od 8 do 21:30h

Obuca Uno 24 Podgorica
Vasa Raičkovića 9A
81110 Podgorica, Crna Gora

Pon - Sub 8-21:30h

Obuća UNO 25 Podgorica
Novaka Miloševa br 12,
81100, podgorica, Crna Gora

Pon - Sub od 8 do 21:30h

Obuca UNO 28 Podgorica
Blaža Jovanovića 8, TC Bazar
81000 Podgorica, Crna Gora

+382 63 243 526

[email protected]

Pon - Sub od 8- 21h

Obuca UNO Podgorica 33
Oktobarske revolucije 84
81110 Podgorica, Crna Gora

Pon - Sub od 8 do 21:30h

Obuca Uno premium 1 Delta City
Cetinjski put bb Delta City
81110 Podgorica, Crna Gora

Pon - Sub od 9 do 22h

Cetinje (1)
Obuca Uno 19 Cetinje
Njegoseva bb, Cetinje

Pon - Sub 8-21h

Berane (1)
Obuća UNO 21 Berane
Mojsija Zečevića br 24
84300, Berane, Crna Gora

Pon - Sub od 8 do 21h

Žabljak (1)
Obuca UNO 26
Narodnih heroja 1
84220 Žabljak, Crna Gora

Pon - Sub od 8 do 21h

Plav (1)
Obuća UNO 29 Plav
Čaršijska bb
84325, Plav, Crna Gora

Pon - Sub od 8 do 21h

Rožaje (1)
Obuća UNO 31 Rožaje
Maršala Tita bb,
84310, Rožaje, Crna Gora

+382 67 240 328

 

Pon - Sub od 8 do 21h

Kotor (2)
Obuca Uno 35 Kotor
Njegoševa 1, Škaljari
85330, Kotor , Crna Gora

Pon - Sub 8-22h

OBUCA UNO PREMIUM KOTOR
Tabačina 16.
85330 Kotor, Crna Gora

+382 67 628 449

[email protected]

Pon - Sub od 8 do 21h

Pljevlja (1)
Obuca UNO 36 Pljevlja
Kralja Petra BB
84211 Pljevlja, Crna Gora

Pon - Sub od 8 do 21h

Zatvori

Vaša privatnost i lični podaci su nam bitni. Skladno novoj Opštoj uredbi o zaštiti podataka ažurirali smo naše Uslove kupovine .

Kako bi se osigurao ispravan rad ove web-stranice, ponekad na vaše uređaje skladištimo male datoteke podataka poznate pod nazivom kolačići.

Više o Pravilima privatnosti pročitajte ovdje.

Više o Pravilima o korišćenju kolačića pročitajte ovdje.

 

Postavke o kolačićima možete urediti i/ili ažurirati ili obrisati prilikom svakog posjeta našoj stranici. O svemu više pročitajte u Pravilima o korišćenju kolačića.

Google maps
Facebook messenger (like page)
Live chat
Mailgun

Google tag manager